prosjekt. tilbygg enebolig

dato. 2006

sted. strandalleen 4, høvik