prosjekt. ombygging enebolig

dato. 2009

sted. steinborgveien 39, oslo